Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Samen kiezen we voor meer groen

06-09-2022

De maanden juli en augustus 2022 waren de droogste zomermaanden sinds de metingen in 1833. De zomers worden alsmaar droger en warmer. Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk om het kostbare regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te behouden in de bodem. Er moet meer groen in het straatbeeld komen en minder beton. Meer groen zorgt bovendien voor verkoeling, minder wateroverlast, een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit. Daar wil gemeente Zemst op inzetten samen met haar inwoners. Via het participatieplatform Zemst aan Zet konden zij van 20 mei tot en met 22 juni 2022 een suggestie indienen om een stukje openbaar domein om te toveren tot een groene plek. Team Openbare Ruimte evalueerde deze voorstellen en in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen werd beslist om 3 projectjes op korte termijn uit te voeren. In de herfst zal een extra groenperk aangelegd worden op het kruispunt Rubenslaan en Damstraat. Later zal de ontharding van de Jaak Lemmenslaan aangepakt worden en de aanplanting van bomen op de parking van GBS De Regenboog. Deze laatste 2 projectjes stonden al op de planning.

Voorstellen ontharding worden geëvalueerd

23-06-2022

Ondertussen is de termijn voor het indienen van voorstellen voor onthardingsprojecten in Zemst verstreken. We tellen 17 voorstellen, waarvoor van harte dank aan de indieners.  Nu gaan de administratieve diensten aan het werk om te checken of de voorstellen haalbaar zijn, bv. op eigendom van de gemeente, komt het niet in conflict met andere projecten ... Vervolgens zal het college van burgemeester en schepenen een voorstel uitkiezen om nog dit jaar uit te voeren.

Participatie: samen kiezen we voor meer groen!

30-05-2022

Kleine onthardingen van de openbare ruimte? Daar willen we met deze bevraging op inzetten! Want meerdere kleine ingrepen kunnen een grote impact hebben op de leefomgeving. Geef vanaf 30 mei je voorstel voor ontharding door via Zemst aan Zet.  Meer groen zorgt voor verkoeling, minder wateroverlast, een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit. Daar willen we op inzetten met de nieuwe bevraging over ontharding. Voor we aan de slag gaan, horen we graag jouw suggesties! Heb jij een idee om een stukje openbaar domein om te toveren tot een groene oase? Laat het ons zeker weten. Vanaf maandag 30 mei tot en met woensdag 22 juni kan je via het participatieplatform Zemst aan Zet een suggestie doen. Denk dus al eens na over jouw voorstel. We denken aan bijvoorbeeld de aanleg van een tegeltuintje, een stukje verharding wegnemen om plaats te maken voor een boom of een haag … Kortom: alles wat het straatbeeld kan vergroenen. Vervolgens zullen de gemeentelijke diensten alle reacties evalueren en aftoetsen aan een aantal criteria. Het resultaat van de bevraging maken we bekend op 12 juli. De uitvoering van één project zal al plaatsvinden in het najaar van 2022. De andere voorstellen worden later aangepakt. Doe mee en misschien voeren we jouw voorstel wel effectief uit!

Meer nieuws & activiteiten

Genieten van groen in Zemst?

Ontdek de natuurdomeinen van Zemst

Meer groen in Zemst

Dien je voorstel in

van 30 mei tem 22 juni 2022

Evaluatie voorstellen

van 22 juni tem 30 augustus 2022

Bekendmaking voorstellen

30 augustus 2022

Uitvoering werken

najaar 2022