home-page

Zemst Aan Zet

Gemeente Zemst zet in op participatie. Ontdek hieronder alle projecten waarvoor jij je stem kan / kon laten horen!

Lopende projecten

Voor deze projecten kan jij als burger jouw mening, idee of voorstel indienen.

Afgelopen bevragingen

Communicatie over gemeentelijke beslissingen

Met deze bevraging vroegen we aan burgers hoe ze over de beslissingen van het gemeentebestuur geïnformeerd willen worden. Samen met de Vlaamse overheid gaan we met de resultaten aan de slag voor een digitaal project.

Zitbanken

De eerste bevraging die we via Zemst aan Zet organiseerden polste in het voorjaar van 2021 naar de plaatsen waar Zemstenaars een nieuwe zitbank of een aanpassing van een bestaande zitbank wensen. Na een eerste selectie en een stemmingsronde werden de banken met de meeste stemmen geplaatst, samen met 4 banken die het bestuur toevoegde.

Een plekje aan het water

Samen richten we vier nieuwe plekjes aan de Zenne in

Hondenpoepvuilbakjes in Zemst

We vroegen de Zemstenaars eind 2021-begin 2022 om een locatie voor te stellen voor bijkomende hondenpoepvuilbakjes. De 6 bijkomende bakjes zijn ondertussen geplaatst.

Meer groen in Zemst

We willen inzetten op kleine onthardingen van de openbare ruimte. Meerdere kleine ingrepen kunnen een grote impact creëren op de leefomgeving: verkoeling, minder wateroverlast, betere luchtkwaliteit, grotere biodiversiteit ... Op basis van de bevraging van de inwoners in mei-juni 2022 werden 3 projecten geselecteerd die in het voorjaar van 2023 uitgevoerd worden.

Verkeersleefbaarheid

Van juni 2019 tot januari 2020 organiseerden wij een inspraaktraject over de verkeersleefbaarheid in Zemst. De coronacrisis zorgde voor wat vertraging maar ondertussen zijn al een aantal concrete maatregelen uitgevoerd zoals bv. de uitbreiding van zone 30 in de schoolomgevingen en de plaatsing van octopuspalen.

Speelterreinen

In Zemst zijn er meer dan 30 (!) speelterreintjes. In 2021 gingen we via enquêtes na hoe we die kunnen optimaliseren. In 2022 wierp de kinderraad een blik op de aanpak van het speelterrein in Eppegem. In 2023 pakken we de eerste speelpleintjes concreet aan.

Naam gemeentelijke zaal Sweynbeerstraat

We organiseerden een bevraging om de gemeentelijke zaal in de Sweynbeerstraat een nieuwe naam te geven. De naam die gekozen werd is Sweynsteyn.

Locatie frituur Zemst-Laar

Een frituur in Zemst-Laar! Iedereen akkoord maar waar moet die komen? In juni 2021 kon je stemmen op één van de 2 mogelijke locaties: aan de kerk of op de parking tegenover de schoolsite. Het meest aantal stemmen ging naar de parking tegenover gemeentelijke basisschool De Pimpernel.

Nevenbestemming kerken

Op 24 februari 2022 werd het kerkenbeleidsplan van Zemst definitief goedgekeurd. Mede op basis van een brede bevraging bij onze inwoners is in dit plan een toekomstvisie uitgewerkt voor onze kerken waarbij de kerkgebouwen niet enkel voor erediensten maar ook voor zachte nevenbestemmingen kunnen worden gebruikt. Zemstenaars krijgen hierdoor de kans om een culturele of gemeenschapsvormende activiteit in één van de kerken te organiseren.

Communicatiemonitor

Samen met onderzoekscentrum Memori polsten we naar het bereik en de waardering van onze communicatie. Zo kregen we een beeld van hoe onze inwoners die ervaren en welke communicatiekanalen er echt toe doen. Hiervoor werden in de periode oktober-december 2020 zo'n 2 000 Zemstenaars aangeschreven. Deze bevraging is afgesloten, de resultaten zijn verwerkt en doorgevoerd in de verschillende communicatiekanalen.

Z-identiteit

Aan de hand van workshops en online gesprekken met Zemstenaars gingen we op zoek naar input over de identiteit van onze gemeente. Vervolgens bekeken we hoe we dit kunnen doortrekken in alles wat we ondernemen en hoe we dit konden vertalen naar een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl werden gelanceerd in september 2021.

De nationale DOE-METER in Zemst

Eind 2022 polsten we met 291 andere lokale besturen en gemeenten naar het vrijwilligers- en verenigingswerk in onze gemeente. Bedoeling is bij de uitwerking van het toekomstig beleid rekening te houden met deze input.

Betaalbaar wonen (18 tot 30 jaar)

In 2021 organiseerde 3WPlus een bevraging omtrent betaalbaar wonen naar alle inwoners tussen 18 en 30 jaar van Zemst, Grimbergen, Kampenhout en Steenokkerzeel. Aan de hand van de resultaten werkt 3WPlus samen met de gemeente aan acties rond betaalbaar wonen.

Zorg en welzijn

Bedoeling van deze bevraging in februari 2021 was onbeantwoorde noden op het vlak van zorg en welzijn en doelgroepen die in dit kader onvoldoende bereikt worden in kaart brengen. Hiervoor werd een bevraging georganiseerd via Zemst Info en online via www.zemst.be/zemstzorgt. Deze bevraging is ondertussen afgelopen.

Rubenskasteel

Eind 2020 - begin 2021 vroegen we in samenwerking met Toerisme Vlaanderen de mening van de inwoners over toerisme. Deze bevraging maakte deel uit van het ORIZ-project (Open Ruimte In Zemst).

Wil jij een spelotheek in Zemst?

Wat een bibliotheek is voor boeken, is een spelotheek voor speelgoed. Via een spelotheek kun je speelgoed ontlenen. Zo wordt dit toegankelijk voor alle kinderen.

Een nieuwe naam voor het speelbos rond De Schranshoeve

Samen kiezen we een naam voor het speelbos rond de Schranshoeve