Zestig Zemstenaars werkten rond open ruimte tijdens ORIZ-café

09-08-2023

Welke kansen liggen er nog om de open ruimte in Zemst te versterken? Rond dat vraagstuk bracht gemeente Zemst op maandag 19 juni maar liefst zestig vertegenwoordigers uit verschillende adviesraden, bestuurders en ambtenaren samen tijdens het eerste ORIZ-café.

De gemeente wil de open ruimte de komende jaren opwaarderen en uitbreiden en maakte daarvoor het plan Open Ruimte in Zemst, kortweg ORIZ. Via het ORIZ-café nodigde de gemeente actoren uit Zemst uit om hen enthousiast te maken voor het plan en hun expertise aan te spreken om het plan te verrijken. Via acht thematafels gingen de deelnemers vorige maandag in gesprek.

‘Dergelijke samenwerking met onze adviesraden en andere experten uit de gemeente geeft inzicht in de uitdagingen en kansen waar we voor staan met onze open ruimte’, licht burgemeester Veerle Geerinckx toe. ‘We willen met dit plan inzetten op snelle realisaties en inspelen op de kansen die zich voordoen. Zemst heeft een landelijk en groen karakter, door nauw samen te werken willen we die troeven behouden en toekomstgericht aanpakken.’

Blauwe aders

Over de onschatbare waarde van de Zenne, Barebeek en Kesterbeek was iedereen het eens. Om deze blauwe aders in Zemst een nog prominentere plaats te geven moet je die volgens de deelnemers toegankelijk maken door bv. ontmoetingsplekken aan de waterlopen te creëren.

Landbouw en natuur

Wat ook besproken werd tijdens het ORIZ-café is het laten samengaan van landbouw en natuur en hen samen toekomstbestendig maken. Inzetten op pro-actieve dialoog, (lokale keten) boeren in de kijker zetten en landbouwers ondersteunen om mogelijkheden te grijpen voor verduurzaming werden aangehaald als belangrijke facetten daarin. Daaraan werd door de deelnemers toegevoegd dat de landbouw momenteel kampt met een negatief imago maar dat er tegelijkertijd schitterende innovatieve projecten lopen die getoond mogen worden. Een contactpunt dat dit ondersteunt en de kennis verspreidt, zou kunnen werken als een katalysator.

VK Tegelwippen en tuinrangers

Zemst wil open ruimte bijmaken door te ontharden en ook dat kwam uitgebreid aan bod. De gemeente doet mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen en roept iedereen op om deel te nemen, wat nog kan tot 31 oktober. Met meer dan 7 000 gewipte tegels staat Zemst momenteel op de 1st plaats in Haviland, op de 20ste plaats van de 122 kleine gemeenten (www.zemst.be/vk-tegelwippen). Een ander mooi initiatief dat werd omarmd zijn de tuinrangers. Dit zijn speciaal opgeleide vrijwilligers die advies geven over hoe je je tuin biodivers maakt (www.tuinrangers.be).

Geslaagde eerste editie

Het doel van het ORIZ-café was vooral engagement aanwakkeren en mensen enthousiasmeren om mee hun karretje aan het project te hangen, bijvoorbeeld door als expert er aan mee te werken. En die doelstelling is behaald. Deelnemers lieten hun persoonlijk engagement en hun interesse voor medewerking blijken. Gemeente Zemst zal in de toekomst zeker gebruik maken van hun input.

‘Ik ben zeer tevreden over de opkomst voor deze avond’, vult Greta Lauwers, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw aan. ‘Je ziet dat de open ruimte mensen bezighoudt en verbindt. De open ruimte die onze gemeente rijk is, willen we graag behouden, verder ontwikkelen en klimaatbestendiger maken door plaats te maken voor bomen, beken, landbouw, erfgoed, groene speelplekken ... Als we alle puzzelstukjes in mekaar passen, dan zijn we ook klaar voor de toekomst.’

Achtergrondinfo - Open Ruimte in Zemst (ORIZ)

De open ruimte is voor veel Zemstenaars en recreanten een plaats om tot rust te komen, te fietsen, te wandelen en elkaar te ontmoeten. Spijtig genoeg is het grondgebied van Zemst op sommige plekken niet zo ‘open’ meer. Open ruimte heeft soms plaats moeten maken voor nieuwe wegen en infrastructuur, woonprojecten en economische ontwikkeling. Zemst wil haar open ruimte de komende jaren opwaarderen en kwalitatief uitbreiden en heeft daarvoor het plan ‘Open Ruimte in Zemst’ of kortweg ORIZ uitgetekend. Open ruimte maak je echter als gemeente niet alleen, daarom staat samenwerken met open ruimte partners en gebruikers centraal.

Meer info: www.zemst.be/oriz 

 

Meer nieuws & activiteiten

Feestje!

We openen het nieuwe speelbos op het terrein rond De Schranshoeve op zondagnamiddag 29 oktober 2023 met een gevarieerd programma. De ideale manier om de herfstvakantie in te zetten. Noteer de datum alvast in je agenda!

Een nieuwe naam voor het speelbos rond De Schranshoeve

Dien jouw voorstel in

t.e.m. 9 oktober 2023

Screening en selectie

10 oktober t.e.m. 28 oktober 2023

Bekendmaking naam tijdens opening speelbos

29 oktober 2023