Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zemst telt nu al meer dan 100 banken

Ontdek ze allemaal

Resultaat bankenbevraging

08-06-2021

Via het online participatieplatform Zemst aan Zet liep sinds maart 2021 een bevraging over waar Zemstenaars bijkomende zitbanken wensen en aan welke bestaande banken ze aanpassingen zouden willen. Na een eerste selectieronde kon gestemd worden op de favoriete locaties. Aan de 6 banken met het meest aantal stemmen voegde het bestuur 4 bijkomende banken toe. De 10 geselecteerde banken zullen op korte termijn geplaatst worden door team Werken in Eigen Beheer van de gemeente.  Online platform ‘Zemst aan Zet’ In maart lanceerde gemeente Zemst haar online participatieplatform Zemst aan Zet. De eerste bevraging handelde over (zit)banken: waar is een nieuwe bank gewenst en / of aan welke bestaande bank zouden aanpassingen moeten gebeuren. Op een maand tijd werden 70 voorstellen ingediend door bijna 250 inwoners. Deze lijst werd herleid tot 18 concrete voorstellen, rekening houdend met een aantal factoren zoals bv. stedenbouwkundige regels, overlapping met andere projecten, … Vervolgens konden Zemstenaars in mei stemmen op hun favoriete voorstel. Resultaat: 314 stemmen. De 6 banken met het meest aantal stemmen worden sowieso op korte termijn geplaatst door team Werken in Eigen Beheer van de gemeente. Het gaat om: Schom (Zemst) Bos van Aa (Zemst) Nayakker (Zemst-Bos) Dorent (Eppegem) Steentjesstraat (Elewijt) Vriezenbroek (aan Barebeek – Hofstade) Hieraan voegde het bestuur nog 4 locaties voor een nieuwe bank toe: Fietssnelweg langs Zenne tussen Eppegem en Zemst Kruispunt Linterpoortenlaan – Stijn Streuvelslaan (Zemst-Bos) Kruispunt Kleempoelstraat – Hoogstraat (Zemst) Pijpenkop Jaak Lemmenslaan (kerkhof - Zemst)

Stem op je favoriete bank in Zemst

03-05-2021

Waar in Zemst worden nieuwe zitbanken geplaatst bovenop de meer dan 100 die er nu al staan? Dat kunnen inwoners bepalen door vanaf maandagnamiddag 3 mei 2021 te stemmen op de bank die hun voorkeur wegdraagt. Uit de 70 voorstellen die binnenkwamen via een eerste bevraging werden er 18 geselecteerd waarop gestemd kan worden. De 6 banken met de meeste stemmen worden effectief geplaatst. Het bestuur zal hieraan nog 4 bijkomende banken toevoegen. Zemst aan Zet In maart konden inwoners voorstellen doen voor nieuwe banken en aanpassingen aan bestaande banken. Er werden 70 ideeën ingediend. Op basis van enkele criteria (bv. stedenbouwkundige regels, overlapping met andere projecten, …) werd de lijst herleid tot 18 voorstellen waarop vanaf maandagnamiddag 3 mei kan gestemd worden via www.zemst.be/zemstaanzet.   In de voorstellen die we ontvingen kwamen vaak dezelfde locaties terug, wat een teken is dat de Zemstenaars redelijk eensgezind zijn over de ideale plaats voor bijkomende banken. Een aantal voorstellen zijn reeds opgenomen in andere projecten zoals bv. bij de heraanleg van de Lange Ravestraat. Die werden dus niet opgenomen in de stemmingslijst. Concreet kwamen we tot een lijst van 18 voorstellen waarop kan gestemd worden. De Zemstenaars zijn nu aan zet! We zijn benieuwd welke 6 het meest aantal stemmen zullen krijgen. Daarna voegt het college van burgemeester en schepenen nog 4 banken toe zodat we komen tot 10 nieuwe banken die op korte termijn zullen geplaatst worden.’  Stemming Stemmen op de 18 voorstellen kan vanaf maandagnamiddag 3 mei 2021. Elke inwoner kan stemmen op zoveel banken als hij zelf wil maar kan maar één stem per bank geven. Stemmen kan enkel online tot en met maandag 31 mei 2021. De banken zullen na afloop van de stemming zo snel mogelijk geplaatst worden.

Indieningsfase (zit)banken-project afgerond met 70 voorstellen

01-04-2021

Vandaag, donderdag 1 april 2021 - nee, het gaat niet om een aprilgrap - werd de indieningsfase van het (zit)bankenproject zoals gepland afgesloten. Met 57 voorstellen voor nieuwe banken en 13 voorstellen voor aanpassingen aan bestaande banken kunnen we van een succes spreken. Uiteraard aan iedereen die een voorstel indiende, een dikke dank je wel! In de loop van april wordt intern door de gemeentelijke diensten bekeken welke voorstellen realiseerbaar en haalbaar zijn (bv. op basis van stedenbouwkundige regels, in combinatie met andere lopende dossiers, ...). En vervolgens doen we opnieuw een beroep op jou! Vanaf 1 mei start de stemmingsronde. Tot het eind van de maand mei kan iedereen stemmen op de lijst van weerhouden voorstellen. Het kan hier dus zowel gaan over nieuwe banken als over aanpassingen aan bestaande banken. Na de stemming, in juni dus, zullen 10 banken geplaatst en / of aangepast worden: de 6 acties die het hoogst aantal stemmen behaalden en 4 acties die het bestuur zal selecteren.  

Meer nieuws & activiteiten

Wandel- en fietsroutes in Zemst

Er werd al veel gewandeld en gefietst in Zemst en de coronamaatregelen doen ons nog meer genieten van onze eigen omgeving. De meer dan 100 banken in Zemst bieden ten gepaste tijde de nodige rust, ontspanning en ontmoetingsmogelijkheden.<br><br>Wil je eens een andere route wandelen of fietsen? Ontdek ze via

zemst.be/toerisme

Zitbanken

Samen kiezen we nieuwe locaties en nieuwe bankjes

Dien een nieuwe bank-locatie of aanpassing bestaande bank in

maart 2021

Screening en selectie ingediende banken-acties (door gemeente)

april 2021

Stem op je favoriete bank-actie

mei 2021

Plaatsen / aanpassen banken

juni 2021 en verder