Voorstellen ontharding worden geëvalueerd

Ondertussen is de termijn voor het indienen van voorstellen voor onthardingsprojecten in Zemst verstreken. We tellen 17 voorstellen, waarvoor van harte dank aan de indieners. 

Nu gaan de administratieve diensten aan het werk om te checken of de voorstellen haalbaar zijn, bv. op eigendom van de gemeente, komt het niet in conflict met andere projecten ... Vervolgens zal het college van burgemeester en schepenen een voorstel uitkiezen om nog dit jaar uit te voeren.