Stem op je favoriete bank in Zemst

Waar in Zemst worden nieuwe zitbanken geplaatst bovenop de meer dan 100 die er nu al staan? Dat kunnen inwoners bepalen door vanaf maandagnamiddag 3 mei 2021 te stemmen op de bank die hun voorkeur wegdraagt. Uit de 70 voorstellen die binnenkwamen via een eerste bevraging werden er 18 geselecteerd waarop gestemd kan worden. De 6 banken met de meeste stemmen worden effectief geplaatst. Het bestuur zal hieraan nog 4 bijkomende banken toevoegen.

Zemst aan Zet

In maart konden inwoners voorstellen doen voor nieuwe banken en aanpassingen aan bestaande banken. Er werden 70 ideeën ingediend. Op basis van enkele criteria (bv. stedenbouwkundige regels, overlapping met andere projecten, …) werd de lijst herleid tot 18 voorstellen waarop vanaf maandagnamiddag 3 mei kan gestemd worden via www.zemst.be/zemstaanzet.  

In de voorstellen die we ontvingen kwamen vaak dezelfde locaties terug, wat een teken is dat de Zemstenaars redelijk eensgezind zijn over de ideale plaats voor bijkomende banken. Een aantal voorstellen zijn reeds opgenomen in andere projecten zoals bv. bij de heraanleg van de Lange Ravestraat. Die werden dus niet opgenomen in de stemmingslijst. Concreet kwamen we tot een lijst van 18 voorstellen waarop kan gestemd worden. De Zemstenaars zijn nu aan zet! We zijn benieuwd welke 6 het meest aantal stemmen zullen krijgen. Daarna voegt het college van burgemeester en schepenen nog 4 banken toe zodat we komen tot 10 nieuwe banken die op korte termijn zullen geplaatst worden.’

 Stemming

Stemmen op de 18 voorstellen kan vanaf maandagnamiddag 3 mei 2021. Elke inwoner kan stemmen op zoveel banken als hij zelf wil maar kan maar één stem per bank geven. Stemmen kan enkel online tot en met maandag 31 mei 2021. De banken zullen na afloop van de stemming zo snel mogelijk geplaatst worden.