Resultaat bankenbevraging

Via het online participatieplatform Zemst aan Zet liep sinds maart een bevraging over waar Zemstenaars bijkomende zitbanken wensen en aan welke bestaande banken ze aanpassingen zouden willen. Na een eerste selectieronde kon gestemd worden op de favoriete locaties. Aan de 6 banken met het meest aantal stemmen voegde het bestuur 4 bijkomende banken toe. De 10 geselecteerde banken zullen op korte termijn geplaatst worden door team Werken in Eigen Beheer van de gemeente.

 Online platform ‘Zemst aan Zet’

In maart lanceerde gemeente Zemst haar online participatieplatform Zemst aan Zet. De eerste bevraging handelde over (zit)banken: waar is een nieuwe bank gewenst en / of aan welke bestaande bank zouden aanpassingen moeten gebeuren. Op een maand tijd werden 70 voorstellen ingediend door bijna 250 inwoners. Deze lijst werd herleid tot 18 concrete voorstellen, rekening houdend met een aantal factoren zoals bv. stedenbouwkundige regels, overlapping met andere projecten, … Vervolgens konden Zemstenaars in mei stemmen op hun favoriete voorstel. Resultaat: 314 stemmen. De 6 banken met het meest aantal stemmen worden sowieso op korte termijn geplaatst door team Werken in Eigen Beheer van de gemeente. Het gaat om:

  • Schom (Zemst)
  • Bos van Aa (Zemst)
  • Nayakker (Zemst-Bos)
  • Dorent (Eppegem)
  • Steentjesstraat (Elewijt)
  • Vriezenbroek (aan Barebeek – Hofstade)

Hieraan voegde het bestuur nog 4 locaties voor een nieuwe bank toe:

  • Fietssnelweg langs Zenne tussen Eppegem en Zemst
  • Kruispunt Linterpoortenlaan – Stijn Streuvelslaan (Zemst-Bos)
  • Kruispunt Kleempoelstraat – Hoogstraat (Zemst)
  • Pijpenkop Jaak Lemmenslaan (kerkhof - Zemst)