Stem op je favoriete locatie voor een frituur in Zemst-Laar

Op 25 maart 2021 keurde de Zemstse gemeenteraad het reglement voor frietkraamstaanplaatsen unaniem goed. Dit naar analogie met alle frietkraamstaanplaatsen in de gemeente. Op basis van dit reglement zullen potentiële uitbaters zich kunnen kandidaat stellen. Naast de regels waaraan een frituur moet voldoen, verklaarde de voltallige gemeenteraad zich met deze beslissing ook akkoord met de staanplaats in Zemst-Laar, meer bepaald langsheen de kerk aan de Sint-Bernardusstraat. Hierover kwamen zowel enthousiaste reacties als bezorgde vragen binnen. Daarom besliste het bestuur om de keuze bij de burgers te leggen. Ofwel in de omgeving van de kerk aan de kant van de Sint-Bernardusstraat ofwel op de parking tegenover de schoolsite.

Beide locaties hebben hun voor- en nadelen:

Optie kerkomgeving (kant Sint-Bernardusstraat)

Voordelen:

 • Centraal gelegen: voetbal, Chiro, café, dorpszaal
 • Goed bereikbaar
 • Parkeerplaatsen in directe omgeving
 • Geen extra verharding nodig

Nadelen:

 • Inname van een drietal parkeerplaatsen
 • Een ‘frituur-constructie’ naast kerk en begraafplaats
 • Economisch minder zichtbaar dan op de Humbeeksebaan

Optie parking tegenover schoolsite
Voordelen:

 • Goed bereikbaar
 • Parkeerplaatsen in directe omgeving
 • In de omgeving van bakkerij, WIK, school

Nadelen:

 • Inname van een drietal parkeerplaatsen
 • Geen verharding, onaangelegd terrein
 • Binnen de zone 30 van de schoolomgeving

Een derde locatie, de zone tussen de bakkerij en WIK, is op termijn ook geschikt voor een economische activiteit maar wordt nu niet voor een losse frituurconstructie aangeboden. Reden hiervan is dat deze ruimte bedoeld is voor de realisatie van lokale handel, inpandig in een duurzaam gebouw en niet in een losse constructie. Een frituurconcessie van 9 jaar hier toestaan, zou de uitvoering van dergelijk project belemmeren.

Bevraging 

De bevraging loopt van dinsdag 1 juni 12 uur tot en met zondag 13 juni 2021. Per adres kan 1 stem gegeven worden. Hiertoe wordt bij registratie het adres gevraagd. Dit zal bij de evaluatie van de stemmen nauwkeurig gecheckt worden. Omwonenden van deze locaties worden persoonlijk geïnformeerd over deze bevraging en krijgen ook de mogelijkheid om op papier te stemmen. De optie met het meest aantal stemmen wordt weerhouden als locatie voor de toekomstige frituur. Krijgen beide locaties hetzelfde aantal stemmen, dan ligt de beslissing in handen van het College van burgemeester en schepenen.