Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Gemeente Zemst richt nog dit jaar plekje aan het water in langs Molenkensbeekvoetweg

Inwoners van Zemst konden de voorbije weken voorstellen indienen over de manier waarop 4 plekjes aan het water zouden kunnen ingericht worden. Op basis hiervan besliste het college van burgemeester en schepenen om nog dit jaar de plek tussen de Barebeek en de Molenkensbeekvoetweg in Elewijt in te richten met onderhoudsvriendelijke spel- en rustelementen.

Van dinsdag 10 januari tot en met dinsdag 21 februari 2023 konden Zemstenaars creatieve voorstellen indienen. De bevraging liep via het online participatieplatform Zemst aan Zet waarlangs de gemeente eerder bevragingen organiseerde over het ontharden van openbare plakken en het plaatsen van zitbanken en hondenpoepvuilbakjes. Er werden voorstellen gevraagd voor:

  • de omgeving van de Gasthuishofweg in Hofstade
  • de Watermolenstraat in Weerde
  • de Molenkensbeekvoetweg in Elewijt
  • de hoek Larestraat – Kapelstraat in Laar

Spel- en rustelementen in Molenkensbeekvoetweg

Schepen van Milieu Joeri Van den Brande evalueert: ‘We ontvingen 28 leuke voorstellen die op zich ook heel wat likes kregen. Heel fijn dat onze inwoners zelf meedenken over hoe we die plekjes aan het water aantrekkelijk kunnen inrichten voor hen die er effectief gebruik van maken. Spel- en rustelementen zijn blijkbaar heel populair dus daar gaan we concreet mee aan de slag.’

Op basis van de input en na evaluatie (wat kan, wat mag …) werd beslist om nog dit jaar de plek tussen de Barebeek en de Molenkensbeekvoetweg in Elewijt aan te pakken. In 2024 zal de omgeving van de Gasthuishofweg in Hofstade aangepakt worden en in 2025 de Watermolenstraat in Weerde. Daarna volgt de hoek Larestraat-Kapelstraat in Laar.

De gemeente zal vooral focussen op het aanbrengen van onderhoudsvriendelijke spel- en rustelementen bv. comfortabele zit/ligbanken, een avontuurlijk blotevoetenpad, aangename picknickplekken ...

‘Dat zijn immers de zaken die onze inwoners het meest verkiezen’, verduidelijkt burgemeester Veerle Geerinckx. ‘Dus dan gaan we dat ook effectief uitvoeren, naar de wens van de Zemstenaars. Participatie ten top!’

In deze bevraging kwam ook een nieuw duidelijk verzoek naar boven om een hondenlosloopweide te realiseren in Elewijt. Er zijn echter redenen om dat niet te doen op de plek uit deze bevraging (Molenkensbeekvoetweg), nl. zwaluwen en andere vogels die daar nesten maken. ‘Maar we hebben de vraag wel gehoord en willen zeker luisteren naar dit signaal’, voegt burgemeester Geerinckx nog toe. ‘Dus we gaan op zoek naar een geschikte locatie voor een hondenlosloopweide in Elewijt.’   

Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte In Zemst). Met dit plan wil de gemeente haar open ruimte opwaarderen en uitbreiden. Meer info: www.zemst.be/ORIZ.

Deel op facebook
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta