Spelregels

Ontdek de verschillende fases van het project, en de spelregels die we toepassen!

Fase 1: geef jouw idee om de vier plekjes aan het water in te richten (tot en met 21/2/2023)

We selecteerden 4 plekjes aan het water die we in de toekomst willen inrichten. Concreet gaat het om:

 • de omgeving van de Gasthuishofweg in Hofstade
 • de Watermolenstraat in Weerde
 • de Molenbeekvoetweg in Elewijt
 • de hoek Larestraat – Kapelstraat in Laar

Kies een (of meer) van de 4 geselecteerde plekjes aan het water en laat ons weten hoe je dit plekje wenst in te richten om er een originele belevingsplek aan het water van te maken. Bv. door een originele bank te plaatsen, leuke speelelementen voor kinderen aan te brengen, een gemoedelijke inrichting met duurzame materialen zoals boomstammen… 

Je kan je voorstellen uitleggen in woorden, een schets maken en opladen of een foto opladen van iets wat je elders gezien hebt in binnen- of buitenland. Creatief zijn is aangeraden maar het moet wel realistisch blijven. Bovendien gaat het over de inrichting van het plekje langs het water, niet in het water.

Doe mee

Fase 2: screening en selectie (22/2/2023 – 21/3/2023)

We toetsen alle ingediende voorstellen af aan enkele kwaliteitscriteria:

 • Kan het voorstel uitgevoerd worden op openbaar domein?
 • Is er voldoende ruimte en zal de uitgewerkte belevingsplek geen hinder veroorzaken?
 • Verstoort de nieuwe omgevingsplek de natuurlijke omgeving niet?

De gemeentelijke werkgroep doet op basis hiervan een voorstel aan het college van burgemeester en schepenen over de manier waarop de 4 plekjes aan het water ingericht zullen worden en de timing ervan. 

Fase 3: bekendmaking (eind maart 2023)

Eind maart 2023 wordt de beslissing over de manier van inrichten van de plekjes aan het water en de volgorde / timing bekend gemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Fase 4: uitvoering (2023)

Eén project zal nog in 2023 uitgevoerd worden, de andere 3 zullen in een latere fase uitgevoerd worden. De gemeente zal hier tijdig en transparant over communiceren.

Concrete spelregels

Hoe werkt het platform?

Iedereen kan een bijdrage leveren op het platform, na registratie. Hoe we met jouw data omgaan, lees je in het privacystatement.
Je registreert je aan de hand van een uniek e-mailadres en enkele profielgegevens. Na registratie ontvang je een e-mail om je profiel te bevestigen. In deze e-mail klik je op de bevestigingslink.

Vanaf dan kun je een bijdrage indienen en reageren op bijdragen van anderen. Heb je eerder al deelgenomen aan een bevraging via ons platform dan hoef je je niet opnieuw te registreren. 

Hoe dien ik een bijdrage in?

Alle nieuw ingegeven bijdragen worden voor publicatie getoetst aan de regels door één van onze moderatoren. Daardoor zal jouw bijdrage nooit meteen verschijnen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij we ze kunnen bijsturen.

Als indiener van een bijdrage krijg je een bericht van de moderator wanneer je bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd. Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.

Gebruikers die bij herhaling de regels negeren, kunnen geblokkeerd worden door de moderatoren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren.

Wat zijn de spelregels?

 • In dit participatieproject staat het thema ‘Een plekje aan het water’ centraal. Bijdragen die geen betrekking hebben op dit thema kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend … worden verwijderd door de moderatoren.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderatoren.
 • We wensen een constructief debat. De moderatoren kunnen bijdragen verwijderen waarin grove of beledigende taal gebruikt wordt.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven, bv. X7zg3 of Darth Vader) worden verwijderd door de moderatoren.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderatoren.
 • Bijdragen moeten geformuleerd worden in het Nederlands.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderatoren.