Nieuws

Persbericht 15-02-2022

15-02-2022

Gemeente Zemst laat inwoners stemmen over locaties nieuwe hondenpoepvuilbakjes

Vanaf dinsdag 15 februari 2022 kunnen Zemstenaars stemmen op hun favoriete locaties voor een bijkomend hondenpoepvuilbakje. Uit de 159 voorstellen die in januari 2022 ingediend werden, werden er 15 geselecteerd waarop gestemd kan worden. Uiteindelijk wordt op de 6 locaties die de meeste stemmen krijgen, een nieuw hondenpoepvuilbakje geplaatst.

Niet minder dan 159 voorstellen

Van maandag 20 december 2021 tot en met donderdag 20 januari 2022 konden inwoners van Zemst een locatie voorstellen voor bijkomende hondenpoepvuilbakjes. Er werden niet minder dan 159 voorstellen geregistreerd.

Burgemeester Veerle Geerinckx is tevreden: ’Wat een succes! Net als bij de vorige bevraging via ons participatieplatform Zemst aan Zet (over bijkomende zitbanken) kregen we een hele hoge respons. Dat geeft aan dat onze inwoners die vorm van inspraak ter harte nemen en dat maakt me gelukkig. Dat we met dit soort bevragingen op korte termijn effectief resultaat zien op het terrein maakt het des te interessanter.’

Stemmingsronde

Op basis van enkele criteria werd de lijst van 159 voorstellen gereduceerd tot 15 locaties waarop vanaf dinsdag 15 februari kan gestemd worden via www.zemst.be/hondenpoepvuilbakjes. Stemmen kan tot en met 28 februari 2022. Daarna zullen de hondenpoepvuilbakjes op korte termijn geplaatst worden.

Schepen van milieu Joeri Van den Brande licht toe: ‘Hondenpoep is uiteraard niet hygiënisch en kan zelfs een risico vormen voor de gezondheid. Het is belangrijk dat de omgeving waar honden worden uitgelaten proper blijft. We willen de plichtsbewuste hondeneigenaar die de poep van zijn hond opruimt ook de kans geven om die ergens afgesloten (om hinder te vermijden) te deponeren. In de selectie van locaties werd o.a. rekening gehouden met de nabijheid van andere hondenpoepvuilbakjes en de bereikbaarheid om ze te kunnen ledigen en reinigen.’

 

Wie meer info wil, kan terecht bij

Veerle GEERINCKX | burgemeester
Gsm 0479 36 09 14 | e-mail: veerle.geerinckx@zemst.be

Joeri VAN DEN BRANDE| schepen van milieu en onderwijs
Gsm 0486 86 91 09 | e-mail: joeri.vandenbrande@zemst.be

Gemeente Zemst
De Griet 1, 1980 Zemst
T 015 61 88 90

Nieuws

Persbericht 17.12.2021

20-12-2021

Gemeente Zemst start bevraging over hondenpoepvuilbakjes

Van maandag 20 december 2021 tot en met donderdag 20 januari 2022 kun je locaties voor bijkomende hondenpoepvuilbakjes voorstellen aan gemeente Zemst. Deze bevraging verloopt via het participatieplatform ‘Zemst aan Zet’ dat eerder o.a. ingezet werd voor bijkomende (zit)banken. In het voorjaar zullen nieuwe hondenpoepvuilbakjes geplaatst worden op die 5 locaties waar de meeste stemmen voor worden uitgebracht.

De online bevraging loopt van maandag 20 december 2021, 12 uur tot en met donderdag 20 januari 2022 via www.zemst.be/hondenpoepvuilbakjes. Na registratie kunnen inwoners voorstellen op welke plaats er een bijkomend hondenpoepvuilbakje zou moeten komen.

Eens de periode voor het indienen van voorstellen verstreken is, evalueert de gemeente de voorstellen. Indien er meer dan vijf locaties overblijven, volgt er in februari een stemmingsronde via hetzelfde platform. In het voorjaar zal op de vijf locaties met de meeste stemmen een nieuw hondenpoepvuilbakje geplaatst worden.

Waarom hondenpoepvuilbakjes?

Een vol hondenpoepzakje hoort niet thuis in een gewone straatvuilbak want dat brengt geurhinder en trekt ongedierte aan. Het zomaar in de struiken of elders op het openbaar domein achterlaten is zeker geen goed idee. En een wandeling verderzetten met een vol hondenpoepzakje in de hand is ook niet aangenaam dus vandaar hondenpoepvuilbakjes. Die zijn ontworpen met een afsluitklep voor de hygiëne en zijn enkel bedoeld voor hondenpoepzakjes, niet voor ander afval. De oudere versies hebben een gele kleur; de nieuwe zijn rood en dragen een hondensymbool.

 

Wie meer info wil, kan terecht bij

Veerle GEERINCKX | burgemeester
Gsm 0479 36 09 14 | e-mail: veerle.geerinckx@zemst.be

Gemeente Zemst
De Griet 1, 1980 Zemst
T 015 61 88 90