Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Nieuws

8 jun

Resultaat bankenbevraging

08-06-2021

Via het online participatieplatform Zemst aan Zet liep sinds maart 2021 een bevraging over waar Zemstenaars bijkomende zitbanken wensen en aan welke bestaande banken ze aanpassingen zouden willen. Na een eerste selectieronde kon gestemd worden op de favoriete locaties. Aan de 6 banken met het meest aantal stemmen voegde het bestuur 4 bijkomende banken toe. De 10 geselecteerde banken zullen op korte termijn geplaatst worden door team Werken in Eigen Beheer van de gemeente.  Online platform ‘Zemst aan Zet’ In maart lanceerde gemeente Zemst haar online participatieplatform Zemst aan Zet. De eerste bevraging handelde over (zit)banken: waar is een nieuwe bank gewenst en / of aan welke bestaande bank zouden aanpassingen moeten gebeuren. Op een maand tijd werden 70 voorstellen ingediend door bijna 250 inwoners. Deze lijst werd herleid tot 18 concrete voorstellen, rekening houdend met een aantal factoren zoals bv. stedenbouwkundige regels, overlapping met andere projecten, … Vervolgens konden Zemstenaars in mei stemmen op hun favoriete voorstel. Resultaat: 314 stemmen. De 6 banken met het meest aantal stemmen worden sowieso op korte termijn geplaatst door team Werken in Eigen Beheer van de gemeente. Het gaat om: Schom (Zemst) Bos van Aa (Zemst) Nayakker (Zemst-Bos) Dorent (Eppegem) Steentjesstraat (Elewijt) Vriezenbroek (aan Barebeek – Hofstade) Hieraan voegde het bestuur nog 4 locaties voor een nieuwe bank toe: Fietssnelweg langs Zenne tussen Eppegem en Zemst Kruispunt Linterpoortenlaan – Stijn Streuvelslaan (Zemst-Bos) Kruispunt Kleempoelstraat – Hoogstraat (Zemst) Pijpenkop Jaak Lemmenslaan (kerkhof - Zemst)

Nieuws

Stem op je favoriete bank in Zemst

03-05-2021

Waar in Zemst worden nieuwe zitbanken geplaatst bovenop de meer dan 100 die er nu al staan? Dat kunnen inwoners bepalen door vanaf maandagnamiddag 3 mei 2021 te stemmen op de bank die hun voorkeur wegdraagt. Uit de 70 voorstellen die binnenkwamen via een eerste bevraging werden er 18 geselecteerd waarop gestemd kan worden. De 6 banken met de meeste stemmen worden effectief geplaatst. Het bestuur zal hieraan nog 4 bijkomende banken toevoegen. Zemst aan Zet In maart konden inwoners voorstellen doen voor nieuwe banken en aanpassingen aan bestaande banken. Er werden 70 ideeën ingediend. Op basis van enkele criteria (bv. stedenbouwkundige regels, overlapping met andere projecten, …) werd de lijst herleid tot 18 voorstellen waarop vanaf maandagnamiddag 3 mei kan gestemd worden via www.zemst.be/zemstaanzet.   In de voorstellen die we ontvingen kwamen vaak dezelfde locaties terug, wat een teken is dat de Zemstenaars redelijk eensgezind zijn over de ideale plaats voor bijkomende banken. Een aantal voorstellen zijn reeds opgenomen in andere projecten zoals bv. bij de heraanleg van de Lange Ravestraat. Die werden dus niet opgenomen in de stemmingslijst. Concreet kwamen we tot een lijst van 18 voorstellen waarop kan gestemd worden. De Zemstenaars zijn nu aan zet! We zijn benieuwd welke 6 het meest aantal stemmen zullen krijgen. Daarna voegt het college van burgemeester en schepenen nog 4 banken toe zodat we komen tot 10 nieuwe banken die op korte termijn zullen geplaatst worden.’  Stemming Stemmen op de 18 voorstellen kan vanaf maandagnamiddag 3 mei 2021. Elke inwoner kan stemmen op zoveel banken als hij zelf wil maar kan maar één stem per bank geven. Stemmen kan enkel online tot en met maandag 31 mei 2021. De banken zullen na afloop van de stemming zo snel mogelijk geplaatst worden.